หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร


โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗

อบต.บางกล่ำคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549

eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 155
ก.อบต.เลื่อน การพิจารณาผลสุ่มประเมิณอบต.เพื่อกำหนดปลัดอบต.7-8(พิเศษ)ในเดือนเม.ย.55เนื่องจากกรมส่งเสร
ก.อบต.เลื่อน การพิจารณาผลสุ่มประเมิณอบต.เพื่อกำหนดปลัดอบต.7-8(พิเศษ) ในเดือนเม.ย.55 เนื่องจากกรมส่งเสริมฯ ได้รับการรายงานยังไม่ครบ จะพิจารณา ในเดือน พ.ค.55 นี้ รายละเอียด

   ด้วยได้รับทราบ ข้อมูลจากพี่ปลัดอบต.เชื้อ ฮั่นจินดา คณะกรรมการก.อบต. ประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ว่า ก.อบต.เลื่อนการพิจารณาผลสุ่มผลการประเมิณอบต.เพื่อกำหนดปลัดอบตต.7-8(พิเศษ)ในเดือนเมษายน 2555 เนื่องจากกรมส่งเสริมฯ ได้รับการรายงานจาก สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด 76 จังหวัดยังไม่ครบ โดยบจะนำข้อมูล 76 จังหวัด 304 อบต.เข้าก.อบต.พิจารณา ในเดือน พฤษภาคม 2555 นี้ 
  
จึงขอแจ้งข่าวให้เพื่อนๆๆปลัดอบต. เพื่อทราบความเคลื่อนไหว ถ้ามีข่าว+ผลประการได ก็จะนำมาแจ้งต่อครับ

 ขอให้โชคดีทุกท่านครับ

                      นายอักษร      บุตรโคตร
        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
        ประธานชมรมปลัดอบต.จังหวัดสงขลา
                       1 พฤษภาคม  2555
                   มือถือ 089-1971331
             
p-aksorn31@windowslive.com

src=http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/481378_3160259297994_440074751_n.jpgฟังแนวความคิดตัวเต็งประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.กัน

ฟังแนวคิดปลัดอบต.7-8 พิเศษ
http://www.dailymotion.com/video/xp7icg_y-yyyyyyyyy-yy-yyy-yyyyyyyyyyy-yy-yy-yyyy-y-y_news


ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ครับ

หลอกให้ดีใจ.. ปลัดอบต.8(พิเศษ) ต้องผ่านคะแนนประเมิณ 800 คะแนน จาก 1,000 คะแนน จากการที่กรมส่งเสริมฯสุ่มประเมิณอบต. จังหวัดละ 4 แห่ง76จังหวัด 304แห่ง ว่าผ่านกี่แห่ง รายละเอียดข้อมูลส่วนหนึ่ง จากการสุ่มประเมิณ อบต. 4 แห่ง ในจังหวัดสงขลา
    กรมส่งเสริมฯ ได้ส่งแบบทดสอบการประเมินระดับ 8 ของปลัดอบต.ในอบต.ขนาดกลาง มาให้ทางจังหวัดทุกจังหวัด หนังสือที่มท 0809.2/ว.244 ลว.4 เมษายน 2555 เพื่อสุ่มตัวอย่างจังหวัดละ 4 แห่ง รวม 304 แห่ง จาก 76 จังหวัด  เพื่อประเมินว่า หากใช้แบบประเมินที่ 800 คะแนน จะมี อบต.กี่แห่งที่ผ่านการประเมินเพื่อกำหนดระดับ 8 หากผ่านน้อย หรือไม่ผ่านเลย ฝ่ายเลขาก.อบต อาจจะเป็นเหตุผลในการเสนอ ก.อบต. เพื่อลดคะแนนจาก 800 คะแนน ลงมาเหลือ 750 คะแนน โดยจะมีการเสนอ ก.อบต.ปลายเดือนเมษายน 2555 นี้
   ในส่วนการสุ่มประเมิณ อบต. 4 แห่งในจังหวัดสงขลา ฝ่ายเลขา ก.อบต.จ.สงขลา ได้พิจารณา คัดเลือก อบต.4 จาก 16 อำเภอ โดยเลือก 4 อำเภอคือ
1.อำเภอเมืองสงขลา เลือก อบต.ทุ่งหวัง
2.อำเภอหาดใหญ่ เลือก อบต.คลองอู่ตะเภา
3.อำเภอบางกล่ำ เลือก อบต.บางกล่ำ
4.อำเภอเทพา เลือก อบต.สะกอม

โดยได้นัดหมายให้อบต. 4แห่ง เตรียมเอกสารชี้แจงแบบประเมิณต่อ ผู้ช่วยเลขา ก.อบต.จ.สงขลา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักมาตรฐานบริหารงานบุคคคล สนง.ท้องถิ่นสงขลา


ผลปรากฎว่า อบต.ทั้ง 4 แห่ง ได้คะแนน ไม่เป็นทางการดังนี้

1. อบต.ทุ่งหวัง ได้คะแนน 688 คะแนน คิดเป็น   68.8%
2. อบต.คลองอู่ตะเภาได้คะแนน 675 คะแนน คิดเป็น 67.5%
3. อบต.บางกล่ำ ได้คะแนน 736 คะแนน คิดเป็น 73.6%
4. อบต.สะกอม ได้คะแนน 644 คะแนน คิดเป็น 64.4%
   อบต. ทั้ง 4 แห่ง ได้คะแนน ไม่ถึง 800 คะแนน คือ 80%
    ทำไหมผมถึงพูดว่า หลอกให้ดีใจ.. ปลัดอบต.8(พิเศษ) ต้องผ่านคะแนนประเมิณ 800 คะแนน จาก 1,000 คะแนน จากการที่กรมส่งเสริมฯสุ่มประเมิณ อบต. จังหวัดละ 4 แห่ง 76 จังหวัด 304 แห่ง โดยความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่า 304 แห่ง ผ่าเกณฑ์ 80% น่าจะไม่เกิน 15 แห่ง คิดเป็น 4.5 % โดยมีเหตุผลโดยอ้างอิ้งหลักเกณฑ์ดังนี้ครับ

หลักเกณฑ์เดิม ที่ใช้อยู่ คือ
1.อบต.ขนาดเล็ก ปลัดอบต.6
2.อบต.ขนาดกลาง ปลัดอบต.7 โดยมีหลักเกณฑ์ ที่สำคัญคือ มีเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 6 ล้านบาท และได้คะแนนประเมิณ 500 คะแนนขึ้นไป
( 75%)
3.อบต.ขนาดใหญ่ ปลัดอบต.8 โดยมีหลักเกณฑ์ ที่สำคัญคือ มีเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 20 ล้านบาทขึ้นไป และได้คะแนนประเมิณ 750 คะแนนขึ้นไป( 75%)

ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ที่ก.อบต.(ก.กลาง) เห็นชอบ 25 มกราคม 2555 และมอบหมายให้ ผอ.ศิริวัฒน์ ออกแบบหลักเกณฑ์ประเมิณ 1,000 คะแนน และ ก.อบต. มีมติ 30 มีนาคม 2555 สุ่มตัวอย่างประเมิณกำหนดตำแหน่งปลัดอบต.7 และ 8 ดังนี้ คือ

1.อบต.ขนาดเล็ก ปลัดอบต.7 พิเศษ ไม่นำเงินรายได้มาจับ แต่ต้องได้คะแนน 600 คะแนน หรือ 60%
2.อบต.ขนาดกลาง ปลัดอบต.8 ไม่นำเงินรายได้มาจับ แต่ต้องได้คะแนน 800 คะแนน หรือ 80%
   หลักเกณฑ์เดิมการกำหนดอบต.ขนาดใหญ่ ปลัดอบต.8 ได้คะแนนประเมิณ 750 คะแนนขึ้นไป( 75%)
    โดยส่วนตัวการกำหนดตำแหน่งปลัดอบต.7 หรือ 8 แบบพิเศษ คะแนนประเมิณน่าจะลดลง ข้อเท็จจริง กับตรงกันข้าม คือ
1.ปลัดอบต.7 พิเศษ  แต่ต้องได้คะแนน 600 คะแนน หรือ 60% ของเดิมได้คะแนน 500 คะแนนขึ้นไป เท่ากับเพิ่มคะแนน 100 คะแนน หรือ 10%
2. ปลัดอบต.8 พิเศษ  แต่ต้องได้คะแนน 800 คะแนน หรือ 80% ของเดิมได้คะแนน 750 คะแนนขึ้นไป เท่ากับเพิ่มคะแนน 50 คะแนน หรือ 5%    คราวนี้มาดูแบบประเมิณปลัดอบต 7-8 พิเศษ คะแนน 1,000 คะแนน กันครับ
ลำดับที่ 1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 50 คะแนน คิดเป็น 5% 
ลำดับที่ 2 ลักษณพื้นที่  30 คะแนน คิดเป็น 3% 
ลำดับที่ 3 โครงสร้างอบต. 20 คะแนน คิดเป็น 2%
ลำดับที่ 4 รายได้อบต.รวมเงินอุดหนุนปี54  50 คะแนนคิดเป็น 5%
ลำดับที่ 5 จำนวนประชากร 50 คะแนน คิดเป็น 5%
ลำดับที่ 6 ตัวชี้วัดภาระกิจ  625 คะแนนคิดเป็น 62.5%  มากที่สุด (ใช้คะแนนcore team ปี 54)
ลำดับที่ 7 ตัวชี้วัดความสำเร็จปฎิบัติราชการ 175 คะแนน คิดเป็น 17.5% 
   จากหลักเกณฑ์ ลำดับที่ 1-5 เป็นคะแนนที่ คณะอนุกรรมการอบต.จังหวัด ที่ตรวจ อบต.ที่ขอรับการประเมิณ ไม่สามารถใช้ดุลพินิจ เพิ่มคะแนนได้เลย เพราะต้องมีหลักฐานเอกสารประกอบที่ชัดเจน
   ลำดับที่ 6 ตัวชี้วัดภาระกิจ  625 คะแนนคิดเป็น 62.5%  มากที่สุด (ใช้คะแนนcore team ปี 54) เป็นคะแนนที่ คณะอนุกรรมการอบต.จังหวัด ที่ตรวจ อบต.ที่ขอรับการประเมิณ โดยไม่สามารถใช้ดุลพินิจ เพิ่มคะแนนได้เลย เพราะต้องใช้หลักฐานเอกสารประกอบคือ ผลคะแนนcore team ปี 54 ถ้าอบต.ไดมี คะแนน น้อยกว่า 500 คะแนน 80 % ของคะแนนคลอทีม
ลำดับที่ 7 ตัวชี้วัดความสำเร็จปฎิบัติราชการ 175 คะแนน คิดเป็น 17.5% เป็นคะแนนที่ คณะอนุกรรมการอบต.จังหวัด ที่ตรวจ อบต.ที่ขอรับการประเมิณ สามารถใช้ดุลพินิจ ในการให้คะแนนได้ เพราะหลักเกณฑ์นี้ ไม่มีการแยกย่อยคะแนน ที่ชัดเจน
   จึงอาจกล่าวได้ว่าหลอกให้ดีใจ.. ปลัดอบต.8(พิเศษ) ต้องผ่านคะแนนประเมิณ 800 คะแนน 80 %  จาก 1,000 คะแนน 
    งานนี้ก็ต้องขอเอาใจช่วยผู้แทนพวกเรา 3 ท่านที่เป็นคณะกรรมการ ก.อบต (ก.กลาง) โคต้า ปลัดอบต. แสดงความคิดเห็น+ชี้แจง+เหตุผล แทนพวกเรา ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะทบทวนลดหลักเณฑ์ ปลัดอบต.8 พิเศษ ให้เหลือคะแนน 750 คะแนน(คือเท่าคะแนนเดิม) ถ้าผ่าน75 % คงจะมีเพื่อนปลัดอบต.7 ที่จะได้เลื่อนเป็นลัดอบต 8 ประมาณ 500 ท่าน (คิดเป็น  10 % จากอบต. สี่พันกว่าแห่ง)
    แต่ถ้าลดจะทบทวนลดหลักเณฑ์ ปลัดอบต.8 พิเศษ ให้เหลือคะแนน 700 คะแนน(คือเท่าคะแนนเดิม) ถ้าผ่าน70 % คงจะมีเพื่อนปลัดอบต.7 ที่จะได้เลื่อนเป็นลัดอบต 8 ประมาณ 2,00 ท่าน คิดเป็น 40 %(หนึ่ง ในนโยบายหาเสียงเลือกตั้งประธานสมาพันธ์ปลัดอบต. ที่ประธาน เชื้อ ฮั่นจินดา กล่าวเป็นนโยบายข้อที่ 2 ถ้าจำไม่ผิด) และกล่าวทิ่งท้ายว่า ปล. โปรดอย่าเลือกผมเพราะผมเป็นเพื่อนหรือเป็นพวกกับท่าน แต่จงเลือกผมเพราะผมมีความสามารถทำงานให้กับองค์กรณ์นี้ได้ นโยบายประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย คนใหม่ อยู่ข้างล้างนี้ครับ
   ด้วยหลักการเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ก็ขอฝากตัวแทนพวกเรา และเพื่อนปลัดอบต.ทุกๆๆท่าน ต้องช่วยกัน แชร์ข้อมูลครับ

     หรือโทรให้ข้อมูล คณะกรรมการ ก.อบต.(ก.กลาง) 3 ท่าน
 1. ท่านเชื้อ ฮั่นจินดา 
    ประธานสมาพันธ์ฯ
    มือถือ 086-888-2727,
             081-622-6566

2. ท่านทวีศักดิ์ ศีรทองกิติกูล 
 อดีต ประธานสมาพันธ์ปลัดฯ
    มือถือ 089-982-1610

3.ท่านพัสกร ใยน้อย
    มือถือ 081-1630-9893

     คณะอนุการการก.อบต
(อนุโครงสร้าง) ที่มีส่วนผักดันดูแลเรื่องนี้คือ

1.ท่าน วัฒนชัย บุญมาณะ
   มือถือ 081-854-4948

2.ท่านอำพล ยุติโกมินต์ 
    มือถือ 081-845-3851

ผู้แทนกรมส่งเสริมฯ ที่ดูแลเรื่องนี้

1.ผอ.ศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
มือถือ 081-938-2617

    งานนี้ต้องมอบหมายให้
ท่านป. พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง     นายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ที่มีความสนิท กับท่านผอ.ศิริวัตน์ เป็นการส่วนตัวช่วยอีกแรง ครับ

2.ผอ.วิษณุ พรหมจารีย์
 มือถือ 081-174-3757

3.ผอ. ชนินทร์ ราชมณี
มือถือ089-174-3785


        ร่วมคิด      ร่วมทำ  
        ร่วมรับผลประโยชน์

       ขอให้โชคดีทุกท่านครับ

                      นายอักษร      บุตรโคตร
        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
        ประธานชมรมปลัดอบต.จังหวัดสงขลา
                       20  เมษยน 2555
                   มือถือ 089-1971331
             
p-aksorn31@windowslive.com

ปล.  ในส่วนเพื่อนปลัดอบต.จังหวัดสงขลา  ก็ต้องรอ
มติก.อบต(ก.กลาง) ประชุมเรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว
ชมรมปลัดอบต.จังหวัดสงขลา ก็จะมีการประชุมเรื่องนี้ต่อ ครับ

ผลคะแนน core team ปี 2554 ของ1. อบจ.สงขลา ได้คะแนน 469 คะแนน 2.เทศบาลนครสงขลาได้คะแนน 488 3.เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ 482 คะแนน เทศบาลเมืองคอหงษ์ ได้คะแนน 502 คะแนน 80% (ผลคะแนน core team ปี 2554 ของ อปท.ในจ.สงขลา 141 อปท.) รายละเอียดคลิดได้ที่นี่     จำนวน 31 หน้า ครับ


ด่วน.!! กรมส่งเสริมส่งร่างแบบประเมิณปลัดอบต.8(พิเศษอบต.ขนาดกลาง) ตามมติก.อบต.เมื่อ 25 ม.ค 55 ให้ก.อบต.จังหวัดส่งให้อบต.4 แห่งในจังหวัดสุ่มตัวอย่าง 4 แห่ง ว่าผ่าน80% หรือไม่ ก่อนที่จะเสนอ รมต.ลงนาม ครับรายละเอียดดังนี้
ด่วน.!! กรมส่งเสริมส่งร่างแบบประเมิณปลัดอบต.8(พิเศษอบต.ขนาดกลาง) ตามมติก.อบต.เมื่อ 25 ม.ค 55 ให้ก.อบต.จังหวัดส่งให้อบต.4 แห่งในจังหวัดสุ่มตัวอย่าง 4 แห่ง ว่าผ่าน80% หรือไม่ ก่อนที่จะเสนอ รมต.ลงนาม ครับ รายละเอียดดังนี้  

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ 8 คลิกตามลิงค์ด้านล่างนี้
 
 
ขอขคุณ ป.พิพัฒน์ ที่แจ้งข่าว
ทางเมล
thailocalgov@gmail.com
แชร์ข้อมูลอีกเมล  phiphatw@hotmail.com
 

          ก็นำมาฝากเพื่อนๆๆปลัดอบต.7 ที่ จะเลื่อนเป็นระดับ 8(พิเศษ)ลองตอบแบบประเมิณ ข้อมูลของอบต.ของท่านดู นะครับ ว่าผ่านหรือไม่
        แล้วส่งข้อมูลให้ประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ท่าน ป.เชื้อ ฮั่นจินดา
มือถือ 086-888-2727,081-622-6566
ส่งเมลได้ที่ 
sss_999@hotmail.co.th

เพื่อใช้เป็นข้อมูล ถ้าไม่ผ่านมากๆๆอาจต่อลองให้เหลือ 75% คะแนน ก็ได้นะครับ
ทราบข่าวมาว่าก.อบต.จะพิจารณาทบทวน เดือนเมษายน 2555 นี้

(ผลคะแนน core team ปี 2554 ของ อปท.ในจ.สงขลา 141 อปท.)
รายละเอียดคลิดได้ที่นี่
 
   จำนวน 31 หน้า ครับ


         ร่วมคิด      ร่วมทำ  
        ร่วมรับผลประโยชน์


       ขอให้โชคดีทุกท่านครับ

                   นายอักษร      บุตรโคตร
           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
      ประธานชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสงขลา
                            17  เมษยน 2555
               มือถือ 089-1971331
         
p-aksorn31@windowslive.com

นโยบายประธานสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
หรือโทรให้ข้อมูล คณะกรรมการ ก.อบต.(ก.กลาง)
3 ท่าน
 
1. ท่านเชื้อ ฮั่นจินดา 
    ประธานสมาพันธ์ฯ
    มือถือ 086-888-2727,
             081-622-6566

2. ท่านทวีศักดิ์ ศีรทองกิติกูล 
 อดีต ประธานสมาพันธ์ปลัดฯ
    มือถือ 089-982-1610

3.ท่านพัสกร ใยน้อย
    มือถือ 081-1630-9893

    
คณะอนุการการก.อบต
(อนุโครงสร้าง) ที่มีส่วนผักดันดูแลเรื่องนี้คือ

1.ท่าน วัฒนชัย บุญมาณะ
   มือถือ 081-854-4948

2.ท่านอำพล ยุติโกมินต์ 
    มือถือ 081-845-3851 
มติก.ก.อบต.๑/๒๕๕๕ ลว.๒๕ ม.ค ๕๕ ปลัดอบต.๗ ขึ้น ๘ ได้ถ้าผ่านเกณฑ์ชี้วัดร้อยละ ๘๐ รายละเอียดดังนี้


มติก.กลาง.ก.อบต.๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ เห็นชอบปลัด อบต.๗ ที่จะได้ขึ้นเป็นระดับ ๘ ได้ถ้าผ่านเกณฑ์ชี้วัดร้อยละ ๘๐ รายละเอียดดังนี้


ด่วน! สิ้นสุดการรอคอย สมาพันธ์ปลัดฯ ขอแสดงความยินดี หลังจากที่รอคอยฟังข่าวกันมานาน
หลังจากที่สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้เสนอเรื่องการกำหนดระดับ
ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และได้ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง วันนี้สมาพันธ์ปลัดฯ
ขอแสดงความยินดี กับเพื่อนปลัด อบต. ที่เป็นระดับ ๖ จำนวน ๔,๔๒๔ แห่ง ที่จะสามารถปรับจาก
ปลัด อบต. ๖ ขึ้นเป็น ระดับ ๗ ได้ถ้าผ่านเกณฑ์ชี้วัดร้อยละ ๖๐ และเพื่อนปลัด อบต.ระดับ ๗ อีกจำนวน ๑,๒๔๙ แห่ง
ที่จะได้ขึ้นเป็นระดับ ๘ ได้ถ้าผ่านเกณฑ์ชี้วัดร้อยละ ๘๐
เพราะที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ตามรายงาน
การประชุมอย่างไม่เป็นทางการที่ลงในเว็ปสมาพันธ์ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และคงได้พบกันในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ระหว่างวันที่ ๒๗
โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 01 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าวสารอื่นๆในอบต.
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น สปช. (ดู:270)(วันที่:27 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ด่วนๆๆ กรมบัญชีกลางวินิจฉัยเรื่องสตง.เรียกเงินคืนกรณีนำเงินสะสมมาจ่ายเป็นเงินโบนัสข้าราชการอปท. ว่าสามารถจ่ายขาดได้ รายละเอียดลองอ่านดูครับ (ดู:702)(วันที่:26 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (ดู:198)(วันที่:14 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: เปิดช่องทางใหม่ในการรับข้อมูลข่าวสาร (ดู:186)(วันที่:14 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.บางกล่ำ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของ อบต.บางกล่ำ (ดู:267)(วันที่:24 ก.ค. 2557)
 • ดูข่าวทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ 0-7432-8256-7 E-mail: info@bangklam.go.th

  © Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation