หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร


โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗

อบต.บางกล่ำคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549

eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 155

แข่งเรือบางกล่ำ ยกระดับเป็น ประเพณีการแข่งขันเรือยาวจังหวัดสงขลาประจำปี 2553 วันที่ 6-7 พ.ย 53 ณ ท่าน้ำวัดบางหยี รับสมัครทีมเรือวันที่ 1-18 ต.ค 53 ณ.อบต.บางกล่ำ เรือชนะเลิศรับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เงินรางวัล ร่วม 400,000 บาท
แข่งเรือบางกล่ำ ยกระดับเป็น ประเพณีการแข่งขันเรือยาว
จังหวัดสงขลาประจำปี 2553
วันที่ 6-7 พ.ย 53 ณ ท่าน้ำวัดบางหยี รับสมัครทีมเรือวันที่ 1-15 ต.ค 53 ณ.อบต.บางกล่ำ เรือชนะเลิศรับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เงินรางวัล ร่วม 400,000 บาท

ชมเทปการแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำปี 2552 7-8 พ.ย 52 ได้ที่ นี่ ครับ

www.youtube.com/watch?v=dcfCPsqjlpc

ถ้าชมแล้วสนุก 6-7 พ.ย 2553 นี้ ขอเชิญ ครับ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 นายอุทิศ  ชูช่วย นายก อบจ.สงขลา ได้เชิญทีมงานแข่งเรือบางกล่ำ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาอบต.บางกล่ำ
โดยมีผู้ร่วมประชุมหลายหน่วยงานฯ โดยสรุปเรื่องเด่นๆๆ ดังนี้ คือ

1.การแข่งขันเรือยาวประเพณีบางกล่ำได้จัดมาแล้วเป็นเวลา 14 ปี ปีนี้เป็นปีที่ 15 แล้ว ปีล่าสุดมีประชาชนมาเที่ยวงานประมาณ 40,000 คน จึงเสนอให้เปลี่ยน ชื่อเป็นการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา มติที่ประชุมเห็นด้วย

2.มีมติให้มีการแข่งขันเรือนานาชาติเชื่อมสัมพันธ์ โดยเชิญทีมเรือจากประเทศมาเลเชีย และประเทศสิงคโปร์ ร่วมการแข่งขันกับทีมเรือสงขลา โดยมอบหมายให้ท่านประภาส อินทนปสาธน์ ผอ.ททท.สนง.หาดใหญ่ เป็นผู้ประสานเชิญทีมเรือต่างประเทศ

3.เพิ่มการแข่งขันเรือเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนในจังหวัดสงขลา เล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด

   และปีนี้นายอุทิศ  ชูช่วย นายก อบจ.สงขลา เพิ่มงบประมาณให้อีกจากเดิมใช้งบอบจ. 450,000 บาท ปีนี้ เพิ่มงบ เป็น 600,000 บาท
ในส่วน อบต.บางกล่ำ นายอรุณพร พรหมโน นายกอบต.บางกล่ำ เพิ่มงบจากเดิม 150,000 บาท เป็น 200,000 บาท และหน่วยงานอื่นๆๆอีก รวมงบประมาณเกือบล้านบาทแล้ว 

4.อบจ.สงขลา มอบหมายให้อบต.บางกล่ำ เป็นหน่วยงานฝ่ายเลขา เป็นหน่วยงานดำเนินการรับสมัครทืมเรือที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเหมือนทุกๆปี 

ขอเชิญทีมเรือสมัครเข้าร่วมแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 15 ประจำปี 2553
 จัดการแข่งขันวันที่ 6-7 พ.ย 53 นี้
เรือที่รับสมัครมี 3 ประเภท ดังนี้ คือ ประเภท 7 ฝีฝายประเภท 9 ฝีฝาย และประเภท 12 ฝีฝาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลเงินสด ดังนี้
1. ชนะเลิศเรือประเภท 12 ฝีพาย พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลเงินสด 50,000.- บาท

2. ชนะเลิศเรือประเภท 9 ฝีพายพร้อมถ้วยรางวัล นายอุทิศ ชูช่วย นายกอบจ.สงขลา พร้อมเงินรางวัลเงินสด  30,000.- บาท

3. ชนะเลิศเรือประเภท 7 ฝีพาย พร้อมถ้วยรางวัล นายอุทิศ ชูช่วย นายกอบจ.สงขลา พร้อมเงินรางวัลเงินสด 20,000.- บาท
(รับเฉพาะทีมเรือในจังหวัดสงขลา)
รวมรางวัลเงินสดกว่า 400,000.-บาท

เรือทุกลำที่เข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่ผ่านเข้ารอบรับเงินรางวัลชมเชยลำละ 5,000.-บาท สำหรับเรือต่างจังหวัด และรางวัล 2,000.-บาท สำหรับเรือในจังหวัดสงขลา

รับสมัครทืมเรือ  
ระหว่างวันที่ 1 - 18 ตุลาคม 2553
ณ.สำนักงานอบต.บางกล่ำ และจับสลากแบ่งสายวันที่ 20 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00
ณ.ห้องประชุมสภาอบต.บางกล่ำ
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ อบต.บางกล่ำ
ส่วนการศึกษาฯ 
 โทร. 0-7432-8256-7 ต่อ 14

 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับอบต.บางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ อบต.แม่ทอม เทศบาลตำบลบ้านหาร เทศบาลตำบลท่าช้างและจังหวัดสงขลา โดยการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้เขต 1 และภาคเอกชน

สี่หมื่นคน แห่ชมแข่งเรือยาวบางกล่ำแสงสุริยาฯปากพนังคว้ทแชมป์12ฝีพาย สรุปผลเรือยาวประเพณีบางกล่ำ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2552 วันที่ 7-8 พ.ย 52 ชาวบางกล่ำดีใจที่ได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 ถ้วยราลวัล แห่งความภาคภูมิใจ

สี่หมื่นคน  แห่ชมแข่งเรือยาวบางกล่ำแสงสุริยาฯปากพนังคว้ทแชมป์12ฝีพาย สรุปผลการแข่งขันเรือยาวประเพณีอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2552 วันที่ 7-8 พ.ย 52 ชาวบางกล่ำดีใจที่ได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 ถ้วยราลวัล แห่งความภาคภูมิใจ


การศึกษา/กีฬา , ภาคใต้

เมื่อเวลา 1.00 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 ที่ท่าน้ำวัดบางหยี ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ เทศบาลตำบลท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม องค์การบริหารส่วนบางเหรียง และจังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีบางกล่ำ ประจำปี 2552 มีนายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมีผู้ร่วมชมการแข่งขันประมาณ 40,000 คน

    ผลการแข่งขัน แยกเป็น เรือประเภท 12 ฝีพาย ชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ เรือแสงสุริยาสุชาโต จากตำบลปากพนังตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เรือเจ้าแม่สายทอง จากตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ เรือเพชรประเสริฐ จากตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา, รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 8,000 บาท ได้แก่ เรือเจ้าแม่บางระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

    เรือประเภท 9 ฝีพาย ชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ เรือเภาแก้ว จากวัดบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ เรือศรีสมปราชญ์ จากตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา, รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 11,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ เรือเจ้าแม่จำปี 2 จากตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 8,000 บาท ได้แก่ เรือมาดทอง จากหมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วง ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

    เรือประเภท 7 ฝีพาย ชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ เรือศรีพิพัฒน์ จากวัดบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ เรือใหม่ศรีคำแป้น จากตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา, รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ เรือสร้อยพยัพ จากตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลได้แก่เรือสาวดอกแก้ว จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

    ต่อมา เวลา 16.30 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายอุทิศ ชูช่วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มาร่วมพิธีปิดการแข่งขัน พร้อมมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะทุกประเภท

http://focuspaktai.com/paper/12247/title/สี่หมื่นคนแห่ชมแข่งเรือยาวบางกล่ำแสงสุริยาฯปากพนังคว้ทแชมป์12ฝีพาย 


http://songkhlatoday.com/


ประเพณีแข่งเรือยาว
ศุกร์ ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2552


"ประเพณีแข่งเรือยาว"

     ประเพณีแข่งเรือยาวบางกล่ำ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา เนื่องจากในอดีตพื้นที่อำเภอบางกล่ำ ในพื้นที่ตำบลบางกล่ำ ตำบลแม่ทอม เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองออกสู่ทะเลสาบหลายสาย เช่น คลองบางกล่ำ คลองท่าเมธุ คลองคูเต่า ประชาชนในพื้นที่แถบนี้จะใช้เรือเป็นพาหนะในการติดต่อไปมาหาสู่ และใช้ขนส่งผลผลิต  

    ปัจจุบันการแข่งขันเรือยาว จะกำหนดแข่งขันเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภท 7 ฝีพาย 9 ฝีพาย และ 12 ฝีพาย และได้เปลี่ยนจากการแข่งขันจากวันทอดกฐิน มาเป็นในวันเสาร์แรกของเดือนพฤศิจกายน ของทุกปี
    การแข่งเรือยาว จะจัดบริเวณท่าน้ำวัดบางหยี หมู่ที่ 4 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยระยะแรกจะทำหลังจากออกพรรษา ซึ่งเป็นฤดูฝน มีน้ำหลาก ชาวบ้านที่อาศัยในแถบสายน้ำบางกล่ำ-แหลมโพธิ์จะแข่งเรือยาวขึ้นในวันทอดกฐิน เนื่องจากวันดังกล่าวมีประชาชนมาร่วมทำบุญมากมาย เรือของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทอดกฐิน ก็จะเข้าร่วมแข่งขันจนเกิดเป็นประเพณีแข่งเรือยาวขึ้น ต่อมาได้มีการแข่งขันกันในระหว่างหมู่บ้าน ขยายออกไปในอำเภอใกล้เคียง และได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกปี จนกลายเป็นประเพณีแข่งเรือยาวประจำปี 
 

 


              

         ถึงแม้ การแข่งเรือยาวที่อ.บางกล่ำ จะไม่ใหญ่โต อย่าง จ.ทางภาคอื่น ของประเทศ เพราะ ยังไม่มีการแข่ง แบบ 53 ฝีพาย แต่ก็ถือว่าเป็นการรักษา ประเพณีเก่าแก่แต่โบราณ เพราะเนื่องจาก อ.บางกล่ำ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองออกสู่ทะเลสาบสงขลาหลายสาย เช่น คลองอู่ตะเภา คลองท่าเมรุ และคลองบางกล่ำ ในอดีตชาวบ้านใช้เรือเป็นพาหนะ และขนส่งผลิตผลทางการเกษตร และเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก หลังจากออกพรรษาแล้ว ก็จะจัดให้มีประเพณีการแข่งขันเรือ ซึ่งส่วนใหญ่จัดขึ้นในวันทอดกฐิน แต่เมื่อความเจริญเข้ามา ได้มีการสร้างถนน ขึ้นมาหลายสาย ผู้คนก็เริ่มหันมาใช้ รถยนต์ แทนที่เรือ จึงเป็นสาเหตุให้การใช้พาหนะทางเรือค่อย ๆ เลือนหายไป พร้อม ๆ กับการแข่งขันเรือที่ซบเซาลง ที่ อ.บางกล่ำ เพิ่งจะเริ่มรื้อฟื้น เมื่อปี 2539 นี่เอง

         ประเพณีแข่งเรือของชาวบางกล่ำ ถือว่าเป็นหน้าตาของจังหวัดสงขลา เพราะการแข่งเรือของภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา มีเรือเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด ฝีพายที่เข้าร่วมการแข่งขันมีเป็น 1,000 ชีวิต เราก็เป็นคน จ.สงขลา ก็ขอร่วมภาคภูมิใจด้วยเช่นกัน ถ้าหากเพื่อน ๆ ที่มีภมิลำเนา อยู่ที่จ.สงขลา ก็สามารถมาท่องเที่ยว เพื่อชมการแข่งขันได้ ในช่วง เสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

"...ประเพณีและวัฒนธรรม ของท้องถิ่นนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้ทราบความเป็นมาและภูมิหลังของชุมชน เป็นเครื่องมือในการค้นหาประวัติศาสตร์ของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ควรที่จะหวงแหนและร่วมมือกันพัฒนาอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป ประเพณีการแข่งขันเรือของพี่น้องชาวอำเภอบางกล่ำ เป็นสื่อที่อธิบายถึงความเป็นมา ภูมิหลัง ประวัติศาสตร์และเป็นมรดกของชาวบางกล่ำในอดีตที่แสดงถึงการใช้ประโยชน์จาก เรือและแม่น้ำลำคลอง เป็นบ่อเกิดประเพณีวัฒนธรรม แม้ในปัจจุบันจำนวนเรือจะลดลง การสัญจรทางเรือจะมีน้อย แม่น้ำลำคลองก็ยังเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอีกมากมายหลายด้าน อาทิเช่น การเกษตร การประมง และการรักษาความสมดุลของธรรมชาติ ขอให้ช่วยกันอนุรักษ์เพื่อประโยชน์สำหรับพี่น้องตลอดไป..."

 

 

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก  http://vipaporn-petmas.blogspot.com
www.khontai.com/index.php?name=travel&file=readtravel&id=80


สรุปผลการแข่งขันเรือยาวประเพณีอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2552 วันที่ 7-8 พ.ย 52 ชาวบางกล่ำดีใจที่ได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 ถ้วยราลวัล แห่งความภาคภูมิใจ

        คำขัวญ อำเภอบางกล่ำ

         
หลวงปู่เฟื่องเลื่องลือ    ระเบือเรือแข่ง    แหล่งส้มโอหวาน
          ย่านสำเภอนาวา          สวาลือนาม       เหนียวหลามรสดี

ผวจ.สข.เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว ประจำปี

 


        นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีอำเภอบางกล้ำ ประจำปี 2552 ณ บริเวณท่าน้ำวัดบางหยี ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552
www.songkhla.go.th/songkhla52/news/show_detial_news_act.php?id=198
 
ประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือยาวบางกล่ำ ครั้งที่ 14


 ฯพณฯ ถาวร  เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3)  เป็นประธาน
พิธีปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีบางกล่ำ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2552   ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมี นายอุทิศ ชูช่วย นายก อบจ.สงขลา
กล่าวรายงาน  โดยงานนี้ อบจ.สงขลา  สนับสนุนงบประมาณ 450,000 บาท  ณ ท่าน้ำวัดบางหยี
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เมื่อ 8 พย. 52  ที่ผ่านมา
นายอุทิศ ชูช่วย    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา   มอบถ้วยและเงินรางวัล
แก่เรือที่ชนะเลิศการแข่งขันเรือยาว ประเภท 7  ฝีพาย  จากการแข่งขันเรือยาวประเพณี
อ.บางกล่ำ  ครั้งที่ 14 ณ ท่าน้ำวัดบางหยี  อ.บางกล่ำ  จ.สงขลา เมื่อ  8 พฤศจิกายน 2552
รายละเอียดตาม Link นี้
www.abjsongkhla.go.th/th/webadmin/upload/pashasumpun/แข่งเรือยาวบางกล่ำ52.pdfสรุปผลการแข่งขันเรือยาวประเพณีอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2552 วันที่ 7-8 พ.ย 52 ชาวบางกล่ำดีใจ  ที่ได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 ถ้วยราลวัล อีกแห่งความภาคภูมิใจของชาวบางกล่ำ

                                      มีผลการแข่งขันดังนี้

เรือประเภท12 ฝีพาย

-ชนะเลิศ เงินรางวัล  50,000.- บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ได้แก่ เรือแสงสุริยาสุชาโต  จากต.ปากพนังตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

-รองชนะเลิศอันดับที่ 1  เงินรางวัล 30,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล เรือเจ้าแม่สายทอง จากต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 15,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่เรือเพชรประเสริฐ จาก ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

- รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 8,000.- บาท ได้แก่ เรือเจ้าแม่บางระโนด ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลาเรือประเภท 9 ฝีพาย

- ชนะเลิศ  เงินรางวัล  30,000.- บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ เรือเภาแก้ว  จาก วัดบางกล่ำ ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล  15,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ เรือศรีสมปราชญ์ จาก ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 11,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่เรือเจ้าแม่จำปี2 จาก ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช

- รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 8,000.- บาท ได้แก่เรือมาดทอง จาก ม.7 บ้านหนองม่วง ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

 


เรือประเภท 7 ฝีพาย

- ชนะเลิศ เงินรางวัล  20,000.- บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ เรือศรีพิพัฒน์  จาก วัดบางกล่ำ ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล  12,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่  เรือใหม่ศรีคำแป้น จาก ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 9,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่เรือสร้อยพยัพ จาก ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

- รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 7,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัลได้แก่เรือสาวดอกแก้ว จาก อบต.ห้วยลึก ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา

       จากการประเมิณเบื้องต้น มีประชาชนมาเที่ยวงานแข่งเรือ วันที่ 7 พ.ย 52 ประมาณ 15,000 คน วันที่ 8 พ.ย 52 ประมาณ 22,000 คน ทำให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชนประมาณ 4,000,000 บาท (เฉลี่ยค่าใช้จ่ายหัวละ 100 บาท/วัน)
       ก็นำข่าวมาฝากสำหรับผู้ไม่ได้ไปเที่ยวงานแข่งเรือยาวประเพณีบางกล่ำ ประจำปี 2552 พบกันใหม่ปี หน้า วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2553 (กำหนดจัดงานวันเสาร์แรกของเดือน พ.ย ของทุก ปี ) รับสมัครเรือเข้าร่วมการแข่งขัน 1-15 ตลาคม 2553 ณ สำนักงานอบต.บางกล่ำ โทร 074-328256-7 ต่อ14 )
      สืบสานตำนานแข่งเรือ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ  อำเภอบางกล่ำ  เทศบาลตำบลท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม องค์การบริหารส่วนบางเหรียง และจังหวัดสงขลา โดยการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ และภาคเอกชน
         คนปลายน้ำ  ชาวบางกล่ำ    ต้องขอขอบคุณผู้มาเที่ยวงานแข่งเรือฯ ถือว่าทุกๆๆๆท่านเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเรือยาวบางกล่ำ อีกสิ่งหนึ่งที่แห่งภาคภูมใจ มีแฟนพันธุ์แท้คุณ ยายอายุ 90 ปี นั่งรถเข็นมานั่งชมโดยมีคุณลูกและคุณหลานๆๆ มาเที่ยวงาน อาทิตย์หน้าจะนำรูปมาให้ ชม ครับ   ถึงแม้น้ำจะท่วมแต่ก็ยังมาเยี่ยมชม ขอบคุณกรรมการแข่งเรือฯ(ผู้ปิดทองหลังพระ)ทุกท่าน เนื่องจากมีคณะกรรมการจำนวนมากไม่สามารถเอยนามหมด ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเรือฯ  ประจำปี 52  ทุกท่าน  พบกันใหม่แฟนๆๆ  เรือยาวบางกล่ำ วันที่ 6-7 พ.ย 53  ชาวบางกล่ำ คงได้ต้อนรับท่านเช่นเคย ครับ

                                     
น้ำท่าดี      มีบุญแข่งเรือ

                                     
คำขัวญ อำเภอบางกล่ำ

          หลวงปู่เฟื่องเลื่องลือ    ระเบือเรือแข่ง    แหล่งส้มโอหวาน
          ย่านสำเภอนาวา          สวาลือนาม       เหนียวหลามรสดี


ภาพทีมงานผู้บริหารอบต.บางกล่ำ สมาชิกอบต.และพนักงานอบต.บางกล่ำ ถ่ายรูป  กับท่านมท.3 ท่าน  นายกอบจ.ท่านอุทิศ ท่านรองนายกอบจ.  ท่านสจ.บุญเจอ ท่านนายกอบต.บางกล่ำ 
               ขอให้ทุกท่านโชคดี พบกันใหม่ปีหน้า ครับ

                                              นายอักษร  บุตรโคตร
                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                              9 พฤศจิกายน 2552


ข้อมูลภาพโดย
www.gimyong.com กิมยง.com
www.gimyong.com/webboard/index.php/topic,31397.msg87998/topicseen.html#new

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือยาวประเพณีอำเภอบางกล่ำ
จังหวัดสงขลา ประจำปี 2552
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี
7-8 พฤศจิกายน 2552
ณ บริเวณท่าน้ำวัดบางหยี อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
* 01.JPG (167.98 KB, 500x370 - ดู 153 ครั้ง.)

* 02.JPG (167.58 KB, 500x370 - ดู 114 ครั้ง.)

* 04.JPG (156.13 KB, 500x370 - ดู 113 ครั้ง.)

* 05.JPG (172.94 KB, 500x370 - ดู 111 ครั้ง.)

* 06.JPG (123.51 KB, 500x370 - ดู 110 ครั้ง.)

* 07.JPG (174.69 KB, 500x370 - ดู 109 ครั้ง.)

* 08.JPG (187.36 KB, 500x370 - ดู 111 ครั้ง.)

* 09.JPG (164.23 KB, 501x370 - ดู 110 ครั้ง.)

* 10.JPG (120.55 KB, 500x370 - ดู 110 ครั้ง.)

* 11.JPG (123.78 KB, 501x370 - ดู 108 ครั้ง.)

* 12.JPG (126.15 KB, 500x370 - ดู 110 ครั้ง.)

* 13.JPG (126.56 KB, 500x370 - ดู 108 ครั้ง.)

* 14.JPG (126.35 KB, 500x370 - ดู 107 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10:57:39 09 พฤศจิกายน 2552 โด
7-8 พ.ย 52 แข่งเรือยาวประเพณีที่บางกล่ำ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ พร้อมเงินรางวัล300,000 บาท สนุกสนานตื่นเต้น!!! และเร้าใจ ฝีพายร่วม 1,000 ชีวิตพลิกฟื้นวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ข่าวโดย นสพ.คมชัดลึก 16 ต.ค 52

การเดินทางทางน้ำในสมัยนั้นจึงเฟื่องฟูสุดขีด เนื่องเพราะ "บางกล่ำ" มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองออกสู่ทะเลสาบสงขลาหลายสาย เช่น คลองอู่ตะเภา คลองท่าเมรุ และคลองบางกล่ำ

 ดังนั้น วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่จึงผูกพันอยู่กับสายน้ำมาอย่างยาวนาน จึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับสายน้ำมากมาย เช่น วันทอดกฐิน ในช่วงเทศกาลออกพรรษา จะมีการจัดแข่งเรือเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอย่างสนุกสนาน

 อย่างไรก็ตาม เมื่อบ้านเมืองมีความเจริญมากขึ้น การสัญจรทางถนนจึงได้รับความนิยมมากกว่าทางเรือ และพลอยทำให้ประเพณี "แข่งเรือ" ในวันทอดกฐินของชาวบ้านพลอยเงียบเหงาซบเซาไปด้วยจนแทบจะเลือนหายไปตามกาลเวลาแล้ว

 กระทั่งเมื่อปี 2539 เป็นต้นมา กลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำก็เริ่มหวนคืนอีกครั้ง โดยประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้ร่วมจัดการแข่งขัน "เรือยาวบางกล่ำ" เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวบางกล่ำให้คงอยู่สืบไปตราบนานเท่านาน

 ต่อมา ปี 2540 อปท.ใน อ.บางกล่ำ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ เทศบาลตำบลท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมจัดประเพณีแข่งเรือบางกล่ำขึ้นมา

 จากวันนั้นถึงวันนี้ การแข่งขันเรือยาวบางกล่ำจึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากกระแสตื่นตัวของชาวบ้านในพื้นที่เอง รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียที่เดินทางมาเยือนอย่างเนืองแน่นทุกปี

 อักษร บุตรโคตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ กล่าวถึงรูปแบบการแข่งขันเรือยาวที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยว่า ประเพณีการแข่งขันเรือยาวบางกล่ำได้เปลี่ยนจากการแข่งขันในวันทอดกฐิน มาเป็น "วันเสาร์แรก" ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

 ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้น ณ ท่าน้ำวัดบางหยี แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เรือยาว 7 ฝีพาย เรือยาว 9 ฝีพาย และเรือยาว 12 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสด 3 แสนบาท

 ปลัด อบต.บางกล่ำ กล่าวว่า แม้การแข่งเรือยาวที่บางกล่ำจะไม่ใช่งานใหญ่ระดับประเทศ แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมืออันดีของทุกฝ่ายที่พยายามอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมของชาวบางกล่ำจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 ทั้งนี้ คนในชุมชนยังเห็นพ้องกันว่า น่าจะมีการเชิญเรือจากประเทศมาเลเซียมาร่วมแข่งขันเรือยาวที่บางกล่ำด้วยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และสร้างสีสันการท่องเที่ยวให้คึกคักยิ่งขึ้น โดยเตรียมเสนอไปยังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้ทำหนังสือเชิญไปแล้ว

 ปลัด อบต.บางกล่ำ กล่าวทิ้งท้ายว่า หากใครอยากเห็นการแข่งขันเรือยาวที่ยังคงอนุรักษ์กลิ่นอายวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างเต็มเปี่ยม ขอเชิญชวนแวะมาชม และสัมผัสได้ในงานประเพณีแข่งเรือบางกล่ำในปีนี้ที่ท่าน้ำวัดบางหยี อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

"สุพิชฌาย์ จันต๊ะปา"
www.komchadluek.net/detail/20091016/32830/แข่งเรือยาวประเพณีที่บางกล่ำพลิกฟื้นวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ.html

ร่วมสืบสานตำนานสายน้ำ !!! เชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีบางกล่ำา ประจำปี 2552 วันที่ 7-8 พ.ย 52 นี้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ พร้อมเงินรางวัล300,000 บาท สนุกสนานตื่นเต้น!!! และเร้าใจ ฝีพายร่วม 1,000 ชีวิต
แข่งขันเรือยาวประเพณีบางกล่ำจังหวัดสงขลา ประจำปี 2552 แข่งขัน 7-8 พ.ย 52 นี้ รับสมัครมีเรือ 3 ประเภท ดังนี้ คือ ประเภท 7 , 9 และ 12 ฝีฝาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมเงินรางวัลเงินสด 300,000บาท ในวันที่ 1-15 ต.ค 52
รับสมัครทีมเรือเข้าร่วมแข่งขันเรือยาวประเพณีบางกล่ำจังหวัดสงขลา ประจำปี 2552 แข่งขัน 7-8 พ.ย 52 นี้ รับสมัครเรือ 3 ประเภท ดังนี้ คือ ประเภท 7 , 9 และ 12 ฝีฝาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมเงินรางวัลเงินสด 300,000บาท ในวันที่ 1-15 ต.ค 52 นี้
ขอเชิญทีมเรือสมัครเข้าร่วมแข่งขันเรือยาวประเพณีบางกล่ำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2552 จัดการแข่งขันวันที่ 7-8 พ.ย 52 นี้
เรือที่รับสมัครมี 3 ประเภท ดังนี้ คือ ประเภท 7 ฝีฝายประเภท 9 ฝีฝาย และประเภท 12 ฝีฝาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลเงินสด ดังนี้
1. ชนะเลิศเรือประเภท 12 ฝีพาย พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลเงินสด 50,000.- บาท
2. ชนะเลิศเรือประเภท 9 ฝีพายพร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลเงินสด  30,000.- บาท
3. ชนะเลิศเรือประเภท 7 ฝีพาย พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลเงินสด 20,000.- บาท
รวมราลวัลเงินสดกว่า 300,000.-บาท
เรือทุกลำที่เข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่ผ่านเข้ารอบรับเงินรางวัลชมเชยลำละ 5,000.-บาท สำหรับเรือต่างจังหวัด และรางวัล 1,500.-บาท สำหรับเรือในจังหวัดสงขลา
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2552 ณ.สำนักงานอบต.บางกล่ำ และจับสลากแบ่งสายวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 ณ.ห้องประชุมสภาอบต.บางกล่ำ

ติดต่อสอบถามได้ที่ อบต.บางกล่ำ ส่วนการศึกษาฯ   
โทร. 0-7432-8256-7 ต่อ 14
 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ และจังหวัดสงขลา โดยการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้เขต 1 และภาคเอกชน

สรุปผลการแข่งขันเรือยาวประเพณีบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2551 วันที่ 1-2 พ.ย 51

ผลการแข่งขันเรือยาวประเพณีบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2551

 

ประเภท 12 ฝีพาย

- ชนะเลิศ เงินรางวัล  50,000.- บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่เรือเจ้าแม่ศรีสุคนธ์   สังกัด อบต.ไสหมาก วัดทาบทอง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 30,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่เรือเพชรประเสริฐ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร  จ.สงขลา

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 15,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่เรือเทพกุมารทอง 2 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

- รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เ

โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552


โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น สปช. (ดู:270)(วันที่:27 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ด่วนๆๆ กรมบัญชีกลางวินิจฉัยเรื่องสตง.เรียกเงินคืนกรณีนำเงินสะสมมาจ่ายเป็นเงินโบนัสข้าราชการอปท. ว่าสามารถจ่ายขาดได้ รายละเอียดลองอ่านดูครับ (ดู:725)(วันที่:26 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (ดู:200)(วันที่:14 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: เปิดช่องทางใหม่ในการรับข้อมูลข่าวสาร (ดู:189)(วันที่:14 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.บางกล่ำ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของ อบต.บางกล่ำ (ดู:283)(วันที่:24 ก.ค. 2557)
 • ดูข่าวทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ 0-7432-8256-7 E-mail: info@bangklam.go.th

  © Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation