หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร


โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗

อบต.บางกล่ำคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549

eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 155

แนวทางการจ่ายเงินโบนัสของหน่วยงาน อปท.ประจำปี 2554 ให้ดูในหนังสือคู่มือระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคค

ด้วยมีเพื่อนๆๆพนักงาน ได้โทรมาสอบถามหารือเรื่องการจ่ายเงินโบนัส ประจำปี 2554 จำนวนมาก ว่าเบิกได้หรือไม่ จึงขอแนะนำให้ไปอ่านในหนังสือให้ดูในหนังสือคู่มือระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปี 2554 จากหน้าที่ 100 ถึง 162 ครับ


1.กรณีอบต.บางกล่ำ หารือ พนักงานอบต.โอน ไปรับราชการกรมที่ดินฯ กรณีนายสมชาย สินอนันต์นายช่างรางวัด 3 กรมที่ดิน มีสิทธิ์ได้โบนัส ตามระยะเวลา ปฎิบัติงานที่อบต. ในคู่มือหน้าที่ 154 ที่ ทม 0809.3/4329 ลว. 13 พ.ค 53 ครับ

คู่มือกรมส่งเสริมฯทำแจกทุกๆๆอปท.ละ 1 เล่ม ครับ ส่วนสนง.ท้องถิ่นสงขลา ให้รับหนังสือได้ที่ห้องมาตรฐานก.จังหวัด 074314136 ครับ ถ้ารับมาแล้วหนังสือน่าจะอยู่ที่บุคคลากร หรือปลัด ครับ ลองถามดู ครับ 

ขอให้โชคดี ครับ

นายอักษร   บุตรโคตร                 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
 21 ธันวาคม 2554
หัวเรื่องกระทู้ :เรียนสอบถามการเบิกจ่ายโบนัสกรณีปลัดปฏิบัติหน้าที่แทนนายก
เนื้อหากระทู้ :

ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่้วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖๔ วรรคท้าย ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกฯ เท่าที่จำเป็น ได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกฯ นั้น กรณีการเบิกจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส) เข้าตามมาตราดังกล่าวหรือไม่ และมีหนังสือสั่งการอื่น ที่มีแนวทางปฏิบัติฯ เรื่องดังกล่าวหรือไม่ (ข้าพเจ้าได้หาหนังสืออัางอิงแนวนี้ ไม่มีหนังสือสั่งการดังกล่าวโดยตรง) ขอรบกวนท่านปลัดให้ความกระจ่างในเรื่องดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย  

โดย : อบต.นาหม่อม  IP = 118.173.232.XX
วันที่ : 02 ธ.ค. 2554 11:02:19


ความคิดเห็นที่ : 1
แจ้งลบ

กรณีปลัดปฎิบัติหน้าที่นายกจ่ายโบนัส ครับ...ให้ไปดูหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่มท 0858/7871 ลว. 3 ต.ค 2549  หน้าที่ 113-114 ในหนังสือเล่มสีดำ (คู่มือระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปี 2554) ที่กรมส่งเสริมฯทำแจกทุกๆๆอปท.ละ 1 เล่ม ครับ ส่วนสนง.ท้องถิ่นสงขลา ให้รับหนังสือได้ที่ห้องมาตรฐานก.จังหวัด 074314136 ครับ ถ้ารับมาแล้วหนังสือน่าจะอยู่ที่บุคคลากร หรือปลัด ครับ ลองถามดู ครับ 

ขอให้โชคดี ครับ

โดย : ปลัดอบต.บางกล่ำ  IP = 118.174.30.XX วันที่ : 06 ธ.ค. 2554 08:53:39
ความคิดเห็นที่ : 2
แจ้งลบ

ขอบคุณครับ

โดย : อบต.นาหม่อม  IP = 118.173.232.XX วันที่ : 06 ธ.ค. 2554 08:57:00

สนง.ท้องถิ่นสงขลา แจ้ง มติ ก.อบต.จ.สงขลา เห็นชอบโบนัสปี 54 อบต. 92 แห่ง ลว. 25 พ.ย.54 อบต.88 แห่ง รับโบนัสไม่เกิน 3 เท่า อบต. 4 แห่ง อบต.บ้านขาว,ระโนด,พังยาง,เขาพระ รับโบนัสไม่เกิน 5 เท่า รายละเอียด ตามหนังสือที่ สข 0037.2/ว.364 ลว 29 พ.ย 54 ดังนี้ จำนวน 14 แผ่น     ครับ

ขอให้.......โชคดีครับ.....
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย

        นายอักษร   บุตรโคตร                
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
              30 พฤศจิกายน 2554
ก.อบต.จ.สงขลา เห็นชอบโบนัสปี 54 อบต. 92 แห่ง ลว. 25 พ.ย.54 อบต.88 แห่ง รับโบนัสไม่เกิน 3 เท่า อบต. 4 แห่ง อบต.บ้านขาว,ระโนด,พังยาง,เขาพระ รับโบนัสไม่เกิน 5 เท่า รายละเอียดดังนี้ครับ

ก.อบต.จ.สงขลา เห็นชอบโบนัสปี 54 อบต. 92 แห่ง ลว. 25 พ.ย.54 อบต.88 แห่ง รับโบนัสไม่เกิน 3 เท่า อบต 4 แห่ง อบต.บ้านขาว,ระโนด,พังยาง,อบต.เขาพระ  รับโนสไม่เกิน 5 เท่า รายละเอียดดังนี้ครับ


ก.อบต.จ.สงขลา เห็นชอบผลคะแนนโบนัสปี 54 อบต. 92 แห่ง ลว. 25 พฤศจิกายน 2554 อบต.88 แห่ง รับโบนัสไม่เกิน 3 เท่า อบต 4 แห่ง อบต.บ้านขาว,ระโนด,พังยาง อ.ระโนด และอบต.เขาพระ อ.รัตภูมิ รับโบนัสไม่เกิน 5 เท่า โดยจะต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.จ.สงขลา อีกครั้ง มีรายละเอียด...
รายละเอียดวาระการประชุมตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 6 แผ่น   
 ครับ
หมายเหตุ...ให้รอหนังสือสนง.ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา แจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ ก่อนการเบิกจ่ายเงินโบนัสครับ


      ก็ขอแสดงความยินดีกับ
พนักงานอบต.และลูกจ้างทุกท่าน
 และขอให้โชคดี ในปีใหม่ 2555 ครับ


                                       นายอักษร          บุตรโคตร
                             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                         28 พฤศจิกายน 2554
31 ต.ค 54 อบต. 98 แห่งใน จ.สงขลา อย่าลืม แจ้งความประสงค์ขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสปี 2555 ต่อ ก.อบต.จ.สงขลา พร้อมเสนอโครงการมิติที่ 4ลดขั้นตอนบริการประชาชน รายละเอียดดังนี้
31 ต.ค 54 อบต. 98 แห่งใน จ.สงขลา อย่าลืม แจ้งความประสงค์ขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสปี 2555 ต่อ ก.อบต.จ.สงขลา พร้อมเสนอโครงการมิติที่ 4 ลดขั้นตอนบริการประชาชน รายละเอียดดังนี้
1.คู่มือตัวอย่างการมอบอำนาจบริการประชาชน+กระบวนงานลดขั้นตอนงานบริการประชาชนของอปท. ตาม ถ่ายจากเอกสารคู่มือกรมส่งเสริมแจกทุกๆๆอปท.เมื่อปี 2546 ครับ ถ้าหาไม่เจอ ก็เข้าไปดาวโลดได้ครับ

หลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี พ.ศ 2546 จำนวน 25 หน้า  รายละเอียดตามเอกสารตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้


http://file2.uploadfile.biz/i/MZIEMEIIIMIDEM
 
อบต.98แห่งในจ.สงขลา ที่มีผลคะแนนบริหารจัดการที่ดีปี 54 เกิน 60% แจ้งความประสงค์ขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสปี 2555 ภายใน 31ต.ค 54 นี้(ผลคะแนนตรวจโบนัสปี54 เข้าก.เดือน พ.ย 54 นี้)


อบต.98แห่ง ในจังหวัดสงขลา ที่มีผลคะแนนบริหารจัดการที่ดีปี 2554 เกิน 60%
และมีวงเงินค่าใช้จ่ายประจำปีด้านการบริหารงานบุคคลไม่เกิน40%  แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือพร้อมโครงการฯเพื่อขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสปี 2555 ภายใน 31ต.ค 54 นี้
 
1.ผลคะแนนบริหารจัดการที่ดีปี 2554 ตามหนังสือ สนง.ท้องถิ่นสงขลา ที สข 0037.3/ว.4419 ลว. 6 กันยายน2554 จำนวน 31 หน้าครับ


 
2.ผลคะแนนการตรวจโบนัสปี 2554 คณะอนุกรรมการก.อบต.จ.สงขลา ยังตรวจไม่แล้วเสร็จ น่าจะนำเสนอ เข้าก.อบต.จ.สงขลาเดือน พ.ย54 ครับ)

 แนวทางยังคงเหมือนเดิม ครับ ดูข้อมูลขอโบนัสปี 2553  ครับ 
1.ตามหนังสือสำนักงานท้องถิ่นสงขลาที่ สข.0037.2/ว. 295 ลว.15 ต.ค 2553 ลงในเวบสงขลา จำนวน 3 แผ่น 
 ครับ

  
ขอให้เพื่อนๆๆพนักงานอปท.
   โชคดี มีชัย  ทุกท่านครับ

                      นายอักษร    บุตรโคตร
                  ปลัดอบต.บางกล่ำ
                   28 ตุลาคม 2554


แนวทางการเบิกจ่ายเงินโบนัสประจำปี2554 ของอบต.102 แห่งในจังหวัดสงขลา เนื่องจากเบิกจ่ายเงินโบนัสไม่ทันปีงบประมาณ 30ก.ย 54 รายละเอียดดังนี้

ตามที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลาได้แจ้ง มติก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 11/2553 ลว. 25 พ.ย.53 มีมติเห็นชอบให้ อบต.102 แห่งแจ้งความประสงค์ขอรับโบนัสประจำปี 2554 มีระยะเวลาปฎิบัติงาน 8 เดือน( 1 พ.ย 53-30มิ.ย 54) นั้น

 เนื่องจาก ก.อบต.จ.สงขลา จะเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ออกตรวจโบนัส เข้าที่ประชุมก.อบต.จ.สงขลในเดือนกันยายน 2554 และในเดือน ตุลาคม 2554นี้ จึงทำให้อปท 102 ในจังหวัดสงขลาเบิกจ่ายเงินโบนัส ไม่ทันในปีงบประมาณ 2554 นี้
และได้มีเพื่อนๆๆได้สอบถามในเรื่องนี้จึงขอแจ้ง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินโบนัสประจำปี2554 ของอบต.102 แห่งในจังหวัดสงขลา เนื่องจากเบิกจ่ายเงินโบนัสไม่ทันปีงบประมาณ 30ก.ย 54 

         คราดการว่า
อนุกรรม ก.อบต.จ.สงขลาจะออกรตรวจโบนัสปี 54 ในวันที่ 5-22 ตุลาคม 254 นี้ โดยท้องถิ่นอำเภอกรรมการฝ่ายเลขาเป็นผู้กำหนดวันออกตรวจและแจ้งวันออกตรวจให้ทุกอบต.ทราบ  เพื่อให้อนุกรรมการนำผลคะแนนรายงานให้ฝ่ายเลขาก.อบต.จ.สงขลา ภายในวันที่ 30ตุลาคม 2554 และฝ่ายเลขาก.อบตฯ จะได้นำเสนอให้กก.อบต.จ.สงขลา เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 11/54 เดือนพฤศจิกายน 2554 ต่อไป
 
แนวทางเบิกเงินรอจ่ายครับ.ให้ดำเนินการดังนี้ครับ
                   
กรณีที่ 1.ตั้งเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2554 
         ให้ดำเนินการตามหนังสือกรมที่มท 0808.4/ว. 1934 ลว. 27 กันยายน 2548 หน้าที่ 2 ข้อ 4 คือจักทำฎีการายจ่ายตามงบประมาณและประทับตรา รอจ่าย ด้านมุมขวาของฎีกา
          สำหรับอบต.ที่ มีการเลือกตั้งนายกอบต. และสมาชิกอบต ต้องตั้งฎีการเบิกจ่ายเงินตามหนังสือนี้ข้อ 1.คือจักทำฎีการายจ่ายตามงบประมาณและประทับตรา รอจ่าย ด้านมุมขวาของฎีกา เรื่องนี้ถ้าท่านหาหนังสือเจอแล้วแจ้งส่วนการคลัง ดำเนินการหัวหน้าส่วนการคลังจะเข้าใจ ครับ 
ตามเอกสารนี้ จำนวน 4 แผ่น ครับ 
 

  กรณีที่ 2 ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติปี 2554 ให้ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำ มาตั้งจ่ายตามหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว. 25 มีนาคม 2549
 (จ่ายขาดเงินสะสมปี 53 ไม่ได้แล้ว ตามหนังสือกรมที่แจ้ง ครับ)

             

การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0808.4/ว4288)                05/01/2553

หนังสือจังหวัดสงขลาที่ สข. 0037.5/ว.133 ลงวันที่ 12 มกราคม 2553
จำนวน 4 แผ่น
 

ขอให้.......โชคดีครับ.....
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย

        นายอักษร   บุตรโคตร                
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
              7 กันยายน  2554
มีข้อมูลเรื่องดีๆๆ เสนอแนะเกี่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำหรือของอปท.แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ ทางเวบ.อบต.บางกล่ำ
www.bangklam.go.th/index.php  หรือ โทร 074-328256-7 ต่อ 13  
 
facebook อบต.บางกล่ำ www.facebook.com/bangklam มีภาพกิจกรรม คลิปวิดีโอ และข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจอื่น ๆ สามารถ add friend ได้น่ะครับ 
                      มือถือ 089-1971331
     
p-aksorn31@windowslive.com
หรือทางเฟสบุค ครับ ให้พิมพ์ค้นหา คำว่านายอักษร บุตรโคตร
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000652116807

 
ข่าวดี !!! มติก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 11/2553 ลว. 25 พ.ย.53 มีมติเห็นชอบให้ อบต.102 แห่งแจ้งความประสงค์ขอรับโบนัสประจำปี 2554 มีระยะเวลาปฎิบัติงาน 8 เดือน( 1 พ.ย 53-30มิ.ย 54)และมติก.อบต.จ.สงขลา ครับ
ข่าวดี !!! มติก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 11/2553 ลว. 25 พ.ย.53 มีมติเห็นชอบให้ อบต.102 แห่งแจ้งความประสงค์ขอรับโบนัสประจำปี 2554 มีระยะเวลาปฎิบัติงาน 8 เดือน( 1 พ.ย 53-30มิ.ย 54)และมติก.อบต.จ.สงขลา ครับ

ระเบียบวาระที่ 5.11 อบต.102 แห่งในจังหวัดสงขลา แจ้งความประสงค์ขอรับโบนัสประจำปี 2553  ยกเว้น อบต.ปริก ไม่เสนอขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ
 
มีระยะเวลาขอรับการประเมินโบนัสไม่เกิน 8 เดือน ก.อบต.มีมติ เริ่ม 1 พ.ย.2553 ถึง 30 มิ.ย. 2554 โดยทุก อบต.จะต้องดำเนินการประเมินตัวเองตามแบบประเมิน 4 มิติตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 80 คะแนน ในส่วนอีก 20 คะแนนให้นำผลการประเมินการบริหารจัดการที่ดีประจำ 2553 มาเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนน
 คณะกรรมการ ก.อบต.จ.สงขลา จะออกตรวจโบนัสในช่วงเดือน - สิงหาคม -15 กันยายน 2554 เพื่อนำเสนอต่อ ก.อบต.จ.ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ อบต. ที่ผ่านการประเมินได้รับโบนัสประจำปี 2554 ภายในปีงบประมาณ 2554 
 ในส่วนสำหรับบริษัทกลาง น่าจะใช้รูปแบบเดิมคือ ให้อบต.จ้างเหมาโรงเรียนในเขตพื้นที่ประเมิณตามหลักเกณ์ปี 51 โดยให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดอื่น ให้ปฎิบัติตามหนังสือกรมที่ มท 0808.4/1301 ลว.29 เม.ย 48 เรื่องหารือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง ที่จะเข้าตรวจการวัดความพึงพอใจที่มี คะแนน 7 คะแนน 

         ก็นำมาแจ้งให้อบต.ที่ขอรับโบนัสปี 54 ได้เตรียมตัว ปีใหม่นี้ ก็ขออวยพรให้ข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานจ้าง อปท. ทุกท่าน
 โชคดี ครับ

และหนังสือแจ้งเรื่องนี้ ที่สข 0037.2/ว.342 ลว. 29 พ.ย .53 จำนวน 10 แผ่น ครับ 
 

)
 • มติ ก.อบต. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓(1746.28 KB)
 • มติ ก.อบต. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓(๒/๒)(1892.68 KB)
 • มติ ก.อบต. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓(๑/๒)(1739.00 KB)
 • มติ กทจ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓(2925.04 KB)
                       ชนในชาติสามัคคี      ทำความดีเพื่อพ่อหลวง

                                  นายอักษร          บุตรโคตร
                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                     29 พฤศจิกายน 2553

                     มือถือ 089-1971331
              
  p-aksorn31@windowslive.com
  แนวทางจ่ายเงินโบนัสประจำปี2552 ของอบต.106 แห่งจ.สงขลา เนื่องจากเบิกจ่ายเงินโบนัสไม่ทันปี30ก.ย 52 และแนวทางการเบิกเงินรอจ่าย,จ่ายขาดเงินสะสมปี 52 ฝ่ายเลขาก.อบต.จะนำเข้าขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.จ.สงขลาในเดือน ต.ค52 นี้

  แนวทางการเบิกจ่ายเงินโบนัสประจำปี2552 ของอบต.106 แห่งจ.สงขลา เนื่องจากเบิกจ่ายเงินโบนัสไม่ทันปี30ก.ย 52 เนื่องจากการตรวจของอนุกรรมการส่งฝ่ายเลขาฯไม่ทัน คราดการว่าจะขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.จ.สงขลาในเดือน ต.ค52 นี้
           ตามที่ก.อบตได้มี มติ ก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 8/52ลว.27ส.ค 52 แต่งตั้งอนุกรรมการตรวจโบนัสปี 52 ในวันที่ 1-18 ก.ย.52 นี้ โดยท้องถิ่นอำเภอกรรมการฝ่ายเลขาเป็นผู้กำหนดวันออกตรวจและแจ้งวันออกตรวจให้ทุกอบต.ทราบ  เพื่อให้อนุกรรมการนำผลคะแนนรายงานให้ฝ่ายเลขาก.อบต.จ.สงขลา ภายในวันที่ 22 ก.ย 52 จะได้นำเสนอให้กก.อบต.จ.สงขลา เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9/52 ลว.28 ก.ย 52 เพื่อแจ้งให้ทุกอบต.เบิกจ่ายเงินโบนัส ปี 52 ได้ทันปี งบประมาณ 2552 นั้น
             เนื่องจากได้รับหนังสือเชิญประชุมก.อบต.จ.สงลขา ครั้งที่ 9/2552 ในวันที่ 25 กันยายน 2552 นี้ ในวาระการประชุมไม่มีเรื่องนำเสนอผลคะแนนการการประเมิณโบนัสประจำปี 2552 ทราบจากฝ่ายเลขาว่าจะนำเข้าที่ประชุมก.อบต.สงขลาในการประชุมครั้งที่ 10/2552 ในช่วงวันที่ 27 หรือ 28 ตุลา

  โดย: ตำบลบางกล่ำ
  ประจำวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

  ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น สปช. (ดู:241)(วันที่:27 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ด่วนๆๆ กรมบัญชีกลางวินิจฉัยเรื่องสตง.เรียกเงินคืนกรณีนำเงินสะสมมาจ่ายเป็นเงินโบนัสข้าราชการอปท. ว่าสามารถจ่ายขาดได้ รายละเอียดลองอ่านดูครับ (ดู:538)(วันที่:26 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (ดู:183)(วันที่:14 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: เปิดช่องทางใหม่ในการรับข้อมูลข่าวสาร (ดู:179)(วันที่:14 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.บางกล่ำ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของ อบต.บางกล่ำ (ดู:253)(วันที่:24 ก.ค. 2557)
 • ดูข่าวทั้งหมด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ 0-7432-8256-7 E-mail: info@bangklam.go.th

  © Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation