หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร


โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗

อบต.บางกล่ำคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549

eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 155

ก.อบต.จ.สงขลา แจ้งให้ ห้วหน้าส่วนฯ 7 ครบ 2 ปี ขึ้นตำรงตำแหน่งผอ.กอง7 จัดทำเอกสารเสนอก.อบต.สงขลา โดยใ

ก.อบต.จ.สงขลา แจ้งให้ ห้วหน้าส่วนฯ 7 ครบ 2 ปี ขึ้นตำรงตำแหน่งผอ.กอง7 จัดทำเอกสารเสนอก.อบต.สงขลา โดยให้อนุกรรมการ ก.อบต.จ.สข ตรวจก่อนนำเสนอ ตัวอย่างการจัดทำเอกสารนำเสนอ  ตามหนังสือ ที่ สข 0037.2/ว.201 ลว. 10 พ.ค 2555
รายละเอียด   จำนวน 3 แผ่น
ก.อบต.จ.สงขลา มีมติแต่งตั้ง อนุกรรมการ ก.อบต.จ.สงขลา พิจารณาประเมิณผลงานผอ.กอง 7 จำนวน 3 แผ่น
 ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.อบตจ.สงขลา
      ในส่วนหัวหน้าส่วนการคลัง 7 ,หัวหน้าส่วนโยธา 7  ที่มีคุณสมบัติครบ ที่จะประเมิณเป็น ผู้อำนวยการกอง 7 ผมได้ประชุมตัวแทน หัวหน้าส่วนการคลัง และส่วนโยธา เพื่อจัดทำผลงาน ตามหนังสือดังกล่าวเพื่อ ให้เพื่อส่วนการคลังและส่วนโยธา  จัดทำเอกสารเป็นแนวทางเดียวกัน โดยความเห็นชอบจากหัวหน้าสาคร และพี่สมคิด ผู้ช่วยเลขาก.อบต.จ.สงขลา  จึงได้แนวทางการจัดทำเอกสาร ดังนี้ ครับ

1.การจัดทำเอกสาร หัวหน้าส่วนการคลัง 7 เป็น ผอ.กองคลัง 7 ให้ใช้แนวทาง ตามเอกสาร ของหัวหน้าส่วนหารคลัง อบต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
  ขณะนี้ทราบข่าวว่า ผ่านการตรวจแนะนำของพี่สมคิดแล้ว เอกสารตัวอย่าง ให้เมลไปขอจาก หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.แม่ทอมได้
ณัฐพัชร ชูแก้ว มือถือ 081-6784148  nattapat.dow@hotmail.com

2.การจัดทำเอกสารผอ.กองช่าง 7 ให้ใช้แนวทาง ของหัวหน้าส่วนโยธา อบต.บางกล่ำ และอบต.คลองอู่ตะเภา ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดทำ ถ้าจัดทำเสร็จแล้ว ให้เมลขอได้ที่หัวหน้าส่วนโยธา บุญโปรด bunprod_9@hotmail.com 
โทรสอบถาม มือถือ 084-8564376 

 งานนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ดร. กรีฑา ยกรัตน์ ประธานอนุกรรมการฯ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐาน พ.จ.อ. สาคร สิทธิศักดิ์ และพี่สมคิด ทองเจริญ ผู้ช่วยเลขาก.อบต.จ.สงขลา  ที่ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารในครั้งนี้
   อนุกรรมการฯจะ ประชุมพิจารณา เดือนละครั้ง ตามหนังสือที่อ้างถึง  ครับ

     
ขอให้โชคดี ครับ


              นายอักษร      บุตรโคตร
        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
        ประธานชมรมปลัดอบต.จังหวัดสงขลา
                       14 พฤษภาคม  2555
                   มือถือ 089-1971331
             
p-aksorn31@windowslive.com
         p-kak2513@windowslive.com
        
แนวทางปรับตำแหน่งให้หัวหน้าส่วน7 ของอบต. เป็นผู้อำนวยการกอง 7 +คู่มือแนวทางการจัดทำผลสัมฤทธิ์ผอ.กอง7 รายละเอียดดังนี้
แนวทางปรับตำแหน่งให้หัวหน้าส่วน7 ของอบต. เป็นผู้อำนวยการกอง 7 +คู่มือแนวทางการจัดทำผลสัมฤทธิ์ผอ.กอง7  รายละเอียดดังนี้ 
 
  เอกสารคู่มือจากกรมส่งเสริมฯ  ฉบับลงวันที่ 22 ก.พ 2555 จำนวน 9 หน้า
  ขอขอบคุณพี่สมคิด ทองเจริญ ผู้ช่วยฝ่ายเลขาก.อบต.จ.สงขลา ที่ให้ข้อมูล และในส่วน จังหวัดสงขลา ทางฝ่ายเลขาก.อบต.จ.สข ได้ประชุมบุคคลากร เรื่องนี้แล้ว และจะนัดประชุม หัวหน้าส่วน 7 ที่ครองตำแหน่ง ครบ 2 ปี เลื่อนเป็นผอ.กอง 7 อีกครั้ง เรื่องการจักทำผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราการ ของแต่ละบุคคล
       ก็นำข้อมูลมาฝากหัวหน้าส่วนคลัง,โยธา และส่วนการศึกษาฯ ได้จัดเตรียมความพร้อม ครับ

               ขอให้โชคดี ครับ

                       นายอักษร      บุตรโคตร
           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
      
                      18  เมษายน 2555
            มือถือ 089-1971331
         
p-aksorn31@windowslive.com


กรมส่งเสริมฯมีหนังสือแจ้งให้ ก.อบต.จังหวัด ดำเนินออกประกาศกำหนดให้อบต.ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปรับตำแหน่งให้หัวหน้าส่วน7 ของอบต. เป็นผู้อำนวยการกอง 7 ภายใน 45 วัน รายละเอียดดังนี้

กรมส่งเสริมฯมีหนังสือที่ มท.0809.2/ว.34 ลว. 24 ก.พ.55แจ้งให้ ก.อบต.จังหวัดดำเนินออกประกาศกำหนดให้อบต.ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปรับตำแหน่งให้หัวหน้าส่วน7 ของอบต. เป็นผู้อำนวยการกอง 7 โดยให้ก.อบต.จังหวัดดำเนินออกประกาศภายใน 45 วัน รายละเอียดดังนี้
เอกสารหนังสือกรมฯที่ลงในเวบกรมส่งเสริม เมื่อ 6 มี.ค 55  
 จำนวน 3 แผ่น ครับ
  หัวหน้าส่วนโยธา ,ส่วนการคลัง,ส่วนการศึกษา อบต.ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ก็เตรียม ทำเอกสารล่วงหน้าตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเอง แล้วก็รอ ประกาศก.อบต.จังหวัด เมื่อประกาศ ก.อบต.จังหวัด ออกแล้ว อบต.ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ก็จัดทำประกาศปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ จากหัวหน้าส่วน7 ของอบต. เป็นผู้อำนวยการกอง 7 แล้วขอความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัด ครับ

(2) กรณีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วน ระดับ 7 ให้อบต.ขอความเห็นชอบก.อบต.จังหวัด ประกาศปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ 7 และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 7 ได้เมื่อ
1. ผู้นั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนระดับ 7 มา 2 ปี
2.จัดทำผลงาน เสนอก.อบต.จังหวัด
3.การดำรงตำแหน่งผอ.7 ไม่ก่อนวันที่ก.อบต.จ เห็นชอบ
4. ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องผ่านการอบรม หลักสูตรผอ. ของสถาบันบุคคลากรท้องถิ่นของกรมฯ
กรณี.ยังไม่ผ่านการอบรมให้อบรมภายใน 1 ปี
รายละเอียดตามประกาศก.อบต. จำนวน 2 แผ่น นี้ครับ

ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๑,๕๓๕.๔๔ กิโลไบต์ 

ข่าวดี หัวหน้าส่วนโยธา 7 และหัวหน้าส่วนกาลัง 7 สามารถปรับเป็นผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการกองคลัง 7 เพียงดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนฯ7 ไม่น้อยกว่า 2 ปี รายละเอียดดังนี้

 
ก.กลางได้ออกประกาศก.อบต เรื่องการปรับระดับตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ขนาดใหญ่,และขนาดกลาง(ฉบับที่2) ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2555 ลงนามโดยนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รมต.มท.ประธาน ก.อบต.
  โดยอ้างประกาศก.อบต.ปี 2550 ได้กำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วน ระดับ 7 ของอบต.มี 2 ประเภท ตือ ตำแหน่งผู้อำนายการกอง และตำแหน่งหัวหน้าส่วน ซึ่งมีความไม่เท่าเทียมกับตำแหน่งหัวหน้าส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อความเท่าเทียมกันจึกประกาศกำหนดให้ใช้ระเบียบนี้แทน
 
(2) กรณีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วน ระดับ 7 ให้อบต.ขอความเห็นชอบก.อบต.จังหวัด ประกาศปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ 7 และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 7 ได้เมื่อ
1. ผู้นั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนระดับ 7 มา 2 ปี
2.จัดทำผลงาน เสนอก.อบต.จังหวัด
3.การดำรงตำแหน่งผอ.7 ไม่ก่อนวันที่ก.อบต.จ เห็นชอบ
4. ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องผ่านการอบรม หลักสูตรผอ. ของสถาบันบุคคลากรท้องถิ่นของกรมฯ
กรณี.ยังไม่ผ่านการอบรมให้อบรมภายใน 1 ปี
รายละเอียดตามประกาศก.อบต. จำนวน 2 แผ่น นี้ครับ

ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๑,๕๓๕.๔๔ กิโลไบต์ 


   ก็ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าส่วนโยธา และ หัวหน้าส่วนการคลัง 7 ที่จะได้ ปรับปรุงตำแหน่งเป็น ผอ.กอง 7 ครับ โดยไม่ต้องสอบแข่งกับใคร ครับ

              
ขอให้โชคดี ครับ

         
 

            นายอักษร    บุตรโคตร                
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                5  มีนาคม  2555

p-aksorn31@windowslive.com 

โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 08 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น สปช. (ดู:270)(วันที่:27 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ด่วนๆๆ กรมบัญชีกลางวินิจฉัยเรื่องสตง.เรียกเงินคืนกรณีนำเงินสะสมมาจ่ายเป็นเงินโบนัสข้าราชการอปท. ว่าสามารถจ่ายขาดได้ รายละเอียดลองอ่านดูครับ (ดู:709)(วันที่:26 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (ดู:199)(วันที่:14 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: เปิดช่องทางใหม่ในการรับข้อมูลข่าวสาร (ดู:186)(วันที่:14 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.บางกล่ำ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของ อบต.บางกล่ำ (ดู:271)(วันที่:24 ก.ค. 2557)
 • ดูข่าวทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ 0-7432-8256-7 E-mail: info@bangklam.go.th

  © Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation