หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร


โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗

อบต.บางกล่ำคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549

eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 155

คำชี้แจงงดโบนัสปี 55 จาก ป.เชื้อ คณะกรรมการก.อบต,ประธานสมาพันธ์ปลัดฯ เรื่องก.อบต. จะยกเลิกการจ่ายโบน
คำชี้แจงจาก ป.เชื้อ คณะกรรมการก.อบต,ประธานสมาพันธ์ปลัดฯ เรื่องก.อบต. จะยกเลิกการจ่ายโบนัสปี 2555 ของข้าราชการ อปท.+พนักงานจ้าง จะประชุม 30 พ.ค 55 นี้
 จากการที่ได้พูดคุย กับตัวแทนของพวก พี่ปลัดอบต.เชื้อ  ฮั่นจนดา เมื่อวันที่ 21 พ.ค 2555
     พอสรุปแนวทางได้ ว่า ได้มีการเจรจาขอความเมตตา กับทางผู้ใหญ่ ในกรมส่งเสริมฯ+กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้ว แนวโน้มมีทางออกที่ดี คือ
1. ทางฝ่ายเลขาอาจจะถอนเรื่องการงดโบนัสในปี 2555 ออกไปก่อน ปี 2555 มีโบนัสเหมือนเดิม เพราะกระบวนการประเมิณโบนัส+การแจ้งความประสงค์ขอโบนัสเริ่มเสนอก.อบต.จังหวัด ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2554 แล้ว เหลือระยะเวลาอีก 4 เดือน จะครบปีงบประมาณปี 2555 แล้ว

2. ในส่วนปี 2556  อาจขอลดจำนวนเงินโบนัสเหลือ ไม่เกิน 3 เท่า
รายละเอียด คลิกเข้าไปอ่าน คำชี้แจงท่านปลัดอบต.เชื้อ ข้างล่างครับ

http://www.bangklam.go.th/modules/webboard/detail.php?id=39185

         ก็ขอนำมาเล่าเป็นข้อมูลให้เพื่อนพนักงานส่วนตำบลทราบ และรอฟังข่าวดีๆๆ 30 พ.ค 2555 นี้ ทราบข่าวประการใด จะนำมาแจ้งให้ทราบอีกที ครับ
          
        ร่วมคิด     ร่วมทำ  
        ร่วมรับผลประโยชน์

       ขอให้โชคดีทุกท่านครับ

                      นายอักษร      บุตรโคตร
        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
        ประธานชมรมปลัดอบต.จังหวัดสงขลา
                       22 พฤษภาคม 2555
                      มือถือ 089-1971331
             
p-aksorn31@windowslive.com
         p-kak2513@windowslive.com


 
เดือน พ.ค 55 ก.กลาง ทั้ง 3 ก. จะยกเลิกการจ่ายโบนัสปี 2555 ของข้าราชการ อปท.+พนักงานจ้าง สามแสนคน โดยอ้างเหตุสตง.ท้วงติง+ปรับเงินเดือนป.ตรี หมื่นห้าแล้ว เราชาวอปท..ท่านคิดอย่างไร...?
วาระการประชุม เดือน พ.ค 55 ก.กลาง ทั้ง 3 ก. จะยกเลิกการจ่ายโบนัสปี 2555 ของข้าราชการ อปท.+พนักงานจ้าง สามแสนคน โดยอ้างเหตุสตง.ท้วงติง+ปรับเงินเดือนป.ตรี หมื่นห้าแล้ว กลัวท้องถิ่นไม่มีเงินจ่าย....รายละเอียด เอกสารวาระการประชุมจำนวน 6 แผ่น ครับ
รายนละเอียก คลิกได้ข้างล่างนี้

เรื่องนี้เราชาวอปท.คงจะเดือดร้อน กันเป็นแถวๆๆ ครับ ก็อยากฝากให้เราชาวท้องถิ่น ผู้ได้รับผลกระทบได้คิด และพิจารณา ว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร ดี
    รายนามผู้ร่วมประชุม ก.กลาง ที่เป็นตัวแทนของพวกเรา ชาวอบต.
     หรือโทรให้ข้อมูล
คณะกรรมการ ก.อบต.(ก.กลาง) 3 ท่าน
 
1. ท่านเชื้อ ฮั่นจินดา 
    ประธานสมาพันธ์ฯ
    มือถือ 086-888-2727,
             081-622-6566

2. ท่านทวีศักดิ์ ศีรทองกิติกูล 
 อดีต ประธานสมาพันธ์ปลัดฯ
    มือถือ 089-982-1610

3.ท่านพัสกร ใยน้อย
    มือถือ 081-1630-9893

 ก็ขอฝากตัวแทนพวกเรา และเพื่อนพนักงานส่วนตำบล เสนอความคิดเห็น และต้องช่วยกัน แชร์ข้อมูลครับ


    
คณะอนุการการก.อบต
(อนุโครงสร้าง) ที่มีส่วนผักดันดูแลเรื่องนี้คือ

1.ท่าน วัฒนชัย บุญมาณะ
   มือถือ 081-854-4948

2.ท่านอำพล ยุติโกมินต์ 
    มือถือ 081-845-3851

ผู้แทนกรมส่งเสริมฯ ที่เข้าประชุมก.กลาง และดูแลเรื่องนี้

1.ผอ.ศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
มือถือ 081-938-2617

   
2.ผอ.วิษณุ พรหมจารีย์
 มือถือ 081-174-3757

3.ผอ. ชนินทร์ ราชมณี
มือถือ089-174-3785


        ร่วมคิด      ร่วมทำ  
        ร่วมรับผลประโยชน์

       ขอให้โชคดีทุกท่านครับ

                      นายอักษร      บุตรโคตร
        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
        ประธานชมรมปลัดอบต.จังหวัดสงขลา
                       17 พฤษภาคม 2555
                      มือถือ 089-1971331
             
p-aksorn31@windowslive.com
         p-kak2513@windowslive.com

ขอบคุณข้อมูลจาก

ท่านป. พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง     นายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
บทความของป.พิพัฒน์ เรื่องโบนัส ปี 2555
 รายละเอียด  

http://www.thailocalgov2012.com/index.php


โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น สปช. (ดู:247)(วันที่:27 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ด่วนๆๆ กรมบัญชีกลางวินิจฉัยเรื่องสตง.เรียกเงินคืนกรณีนำเงินสะสมมาจ่ายเป็นเงินโบนัสข้าราชการอปท. ว่าสามารถจ่ายขาดได้ รายละเอียดลองอ่านดูครับ (ดู:562)(วันที่:26 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (ดู:185)(วันที่:14 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: เปิดช่องทางใหม่ในการรับข้อมูลข่าวสาร (ดู:180)(วันที่:14 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.บางกล่ำ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของ อบต.บางกล่ำ (ดู:255)(วันที่:24 ก.ค. 2557)
 • ดูข่าวทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ 0-7432-8256-7 E-mail: info@bangklam.go.th

  © Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation