หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร


โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗

อบต.บางกล่ำคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549

eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 153
กระดานข่าว

  ค้นหา  
ท้องถิ่น
รายละเอียด
อ่าน
ตอบ
โดย
วันที่
3499
1
ขาดความรู้
27 พ.ค. 2552
3380
1
ตัวเล็ก
27 พ.ค. 2552
3720
1
อบต.
27 พ.ค. 2552
3410
1
จพง.จัดเก็บ
26 พ.ค. 2552
8215
1
หัวหน้าส่วนการคลัง 3 จชต.
26 พ.ค. 2552
4045
1
รอคอย
25 พ.ค. 2552
4102
2
จพง.จัดเก็บรายได้
22 พ.ค. 2552
3757
1
อยากรู้
22 พ.ค. 2552
3729
1
ผู้สงสัย
20 พ.ค. 2552
3596
1
ผู้รอ
19 พ.ค. 2552
11515
0
คลังอบต.โซนจะนะ
15 พ.ค. 2552
3945
1
จนท.ฝาแฝด
14 พ.ค. 2552
3558
1
คนท้องถิ่น
14 พ.ค. 2552
4027
2
จพง.พัสดุ
13 พ.ค. 2552
3741
1
ช่าง
09 พ.ค. 2552

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76


องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 0-7432-8256-7 E-mail: info@bangklam.go.th

© Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation